Tõotus 280

Rm 8:10 Kui aga Kristus on teie sees, siis on ihu küll patu tõttu surnud, aga Vaim on õiguse tõttu elu.

Kui me saame päästetud, siis tuleb Püha Vaim meie sisse elama. "Või kas te ei tea, et teie ihu on teis oleva Püha Vaimu tempel, kelle te olete saanud Jumalalt, ning et teie ei ole iseenese päralt?" (1Kr 6:19) Üks, mis meie päästmisega ei muutu, on see, et meie ihu on surelik. Pattulangemine muutis meie ihud surelikeks. Mida rohkem aastaid me siin viibime, seda enam me seda tunneme. Psalmist laulab: "Meie päevade mõõt on seitsekümmend aastat ja kui keegi on tugev, kaheksakümmend aastat,
ja parimal puhul on need ometi vaev ja häda." (Ps 90:10) Kuigi sisemine ärkamine ja uuestisünd mõjutavad ka meie füüsilist ihu on see siiski ajalik. Isegi surnust üles äratatud peavad ühel päeval surema. Kuid me oleme rohkem kui ihu. Kristus on tulnud, et meie vaim võiks sündida igavesele elule. Pattulangenutena oleme me surnud nii füüsiliselt kui vaimselt. Robin Norwood kirjutab raamatus "Miks mina? Miks see? Miks nüüd?"  100-aastasest sõbrast, kes kuulis uudisest kuidas 73 inimest kaotas oma elu lennuõnnetuses. Ta küsis: "Kas nad ei tea, et nad ei saanud kaotada oma elu. Me saame kaotada vaid oma ihud. Meie vaim elab igavesti, küsimus on vaid kus. Juma näitas oma armastust andes oma Poja ning võites surma, et meie võiksime veeta oma igaviku osaduses Temaga. Luba ma küsin, kas sa elad elu, mis lõppeb surmaga või oled Sa elamas, et elada igavesti koos Jeesusega?" Jeesuses on meile kingitud elu. Igavene elu. See on Tema tõotus.

Comments

Popular posts from this blog